Torna

Plans de formació de l'EBAP

Publicació de les llistes, per nivell i illa, de les persones amb dret d’examen de la convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Mallorca

Nivell B1 Fitxer PDF
Nivell B2 Fitxer PDF

  • Menorca

Nivell B1 Fitxer PDF
Nivell B2 Fitxer PDF

  • Eivissa

Nivell B1 Fitxer PDF
Nivell B2 Fitxer PDF

  • Formentera

Nivell B1 Fitxer PDF
Nivell B2 Fitxer PDF


D’acord amb el punt 2.1 de les instruccions per les quals es regeix la convocatòria extraordinària d’aquestes proves, «Únicament pot participar en aquesta convocatòria extraordinària de proves el personal que depèn del Servei de Salut del qual l’IEB i el Consell Insular de Formentera hagin acreditat una assistència mínima del 80 % als cursos de formació de català organitzats entre els mesos d’octubre de 2017 i gener de 2018, mitjançant conveni, pel Servei de Salut i l’IEB, i pel Consell Insular de Formentera.»

Per a aclariments en relació amb les llistes de persones amb dret d’examen, adreçau-vos a l’Institut d’Estudis Baleàrics, que és l’organisme que ha gestionat els cursos.