Torna

Plans de formació de l'EBAP

Llista dels responsables de formació per conselleria/entitat

 

CONSELLERIA/ENTITAT

RESPONSABLE - LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Joan Miquel Bergas Font - Cap de departament 

jmbergas@sgmap.caib.es

76618/91429

Treball, Comerç i Industria

Joan Matas Gayá - Cap del Departament de Secretaria

jmatas@sgtci.caib.es

78977

Cultura, Participació i Esports

Sebastià Moll Valentí Cap de Secció V / Esport Escolar

smoll@esports.caib.es 

78953

Educació i Universitat

Josepa Terrasa Barceló - Cap del Departament de Recursos Humans

jterrassa@sgtedu.caib.es 62245

Territori, Energia i Mobilitat

Catalina Vilaret González - Cap de Secció XXV

cvilaret@sgtem.caib.es 77225

Salut

Mª Rocío Fraile Arroyo - Recursos humans

mrfraile@sgtsic.caib.es

66706

Ib-salut

Xavier Barceló Albertí - Cap de Servei de Formació del Personal

fxbarcelo@ibsalut.caib.es
971175600

Presidència

Miquel Àngel Andreu Servera - Tècnic superior

mandreu@sgcpres.caib.es

76054 /91876 

Francisca Aguiló Pons - Cap d'Administració de Personal

faguilo@sgcpres.caib.es 60326

Innovació, Recerca i Turisme

Bartomeu Alcover Bisbal - Cap Departament Serveis Comuns

balcover@sgtturis.caib.es

77719 /91774

Felix Schmidle Leibold - Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística

fschmidle@dgoturis.caib.es 78948 /91274

Bàrbara Terrassa Pont - Cap del Servei de Recerca i Desenvolupament Tecnològic

bterrasa@dgrdi.caib.es 62441

Serveis Socials i Cooperació

Sebastià Suau Vila - Tècnic d'Administració de Personal

ssuau@sgsersoc.caib.es

69354

Hisenda i Administracions Públiques

M. del Carmen Gili Crespo - Cap del Servei de Personal

mcgili@sghis.caib.es

66870

SOIB

Francisco Caparrós Alcaraz - Cap del Servei d'Avaluació, Estratègia Polítiques Actives i Qualitat de Processos

fjcaparros@soib.caib.es

67389

ATIB

Mª Luisa Vela Norte - Cap de negociat

mvela@atib.es

77252

UIB

Margarita Torrens Sastre - Cap del Servei de RRHH

marga.torrens@uib.es

971173102

Ext: 3102

Elena Mas Muntaner - Cap d'àrea

elena.mas@uib.es

971173102

Ext: 3101

FOGAIBA

Llorenç García - Cap d'Àrea de Auditoria, Revisió i Control

llgarcia@fogaiba.caib.es

971176666

ext. 66062

 

 

Equip tècnic de l'EBAP

 

NOM LLOC QUE OCUPA ADREÇA ELECTRÒNICA EXTENSIÓ
Francisca Jiménez Chica Cap d'Estudis I fjimenez@ebap.caib.es 69983/92459
Aina Sans Crisol Tècnica de formació asans@ebap.caib.es 69979
Antoni Pons Cortés Tècnic de formació apons@ebap.caib.es 69975

Silvia Figuerola Mateo

Tècnica de formació

sfiguerola@ebap.caib.es

69280

Tina Mestre Gómez

Tècnica de formació

smestre@ebap.caib.es

69966