Torna

Plans de formació de l'EBAP

Llista dels responsables de formació per conselleria/entitat

 

CONSELLERIA/ENTITAT

RESPONSABLE - LLOC QUE OCUPA

ADREÇA ELECTRÒNICA

EXTENSIÓ

Transició Energètica i Sectors productius

Joan Matas Gayá - Cap del Departament de Secretaria

jmatas@sgtep.caib.es

78977

Presidència, Cultura i Igualtat

Miquel Àngel Andreu Servera - Tècnic superior

mandreu@sgcpres.caib.es

76054 /91876 

Hisenda i Relacions Exteriors

M. del Carmen Gili Crespo - Cap del Servei de Personal

mcgili@sghis.caib.es

66870

Model econòmic, Turisme i Treball

Bartomeu Alcover Bisbal - Cap Departament Serveis Comuns

balcover@sgtturis.caib.es

77719 /91774

Felix Schmidle Leibold - Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística

fschmidle@dgoturis.caib.es 78948 /91274

Afers Socials i Esports

Raquel Buele Zamora - Treballadora social

rbuele@dgplanificacio.caib.es

69408

Educació, Universitat i Recerca

Josepa Terrasa Barceló - Cap del Departament de Recursos Humans

jterrassa@sgtedu.caib.es 62245

Salut i Consum

Mª Rocío Fraile Arroyo - Recursos humans

mrfraile@sgtsic.caib.es

66706

Mobilitat i Habitatge

Catalina Vilaret González - Cap de Secció XI

cvilaret@sgmoh.caib.es 77225

Medi Ambient i Territori

Joan Miquel Bergas Font - Cap de departament 

jmbergas@sgmap.caib.es

76618/91429

Agricultura, Pesca i Alimentació

Joan Carles Torrens Costa - Cap del Servei d’assumptes generals

jtorrens@sgmap.caib.es

92477

Administracions Públiques i Modernització

Margalida Albertí Garau - Cap del Departament de Coordinació

malberti@sgptc.caib.es

62198

Ib-salut

Xavier Barceló Albertí - Cap de Servei de Formació del Personal

fxbarcelo@ibsalut.caib.es
971175600

SOIB

Francisco José Caparrós Alcaraz -    Cap de Servei Avaluació, Estratègia Polítiques Actives i Qualitat de Processos

fjcaparros@soib.caib.es

67389

ATIB

Mª Luisa Vela Norte - Cap de negociat

mvela@atib.es

77252

UIB

Margarita Torrens Sastre - Cap del Servei de RRHH

marga.torrens@uib.es

971173102

Ext: 3102

Elena Mas Muntaner - Cap d'àrea

elena.mas@uib.es

971173102

Ext: 3101

FOGAIBA

Llorenç García - Cap d'Àrea de Auditoria, Revisió i Control

llgarcia@fogaiba.caib.es

971176666

ext. 66062

 

 

Equip tècnic de l'EBAP

 

NOM LLOC QUE OCUPA ADREÇA ELECTRÒNICA EXTENSIÓ
Francisca Jiménez Chica Cap d'Estudis I fjimenez@ebap.caib.es 69983
Antoni Pons Cortés Tècnic de formació apons@ebap.caib.es 69975

Cristina Fernández de Alba

Tècnica de formació

mcfernandez@ebap.caib.es

63395

Patricia Bonet Gelabert

Tècnica de formació

pbonet@ebap.caib.es

69985

Tina Mestre Gómez

Tècnica de formació

smestre@ebap.caib.es

69966

Victòria Barceló Bennàssar

Tècnica superior

vbarcelo@ebap.caib.es

69285