Torna

Plans de formació de l'EBAP

Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2018

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2018 és el següent:

— Inscripció del 27 de febrer al 8 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir el primer semestre del 2018.
— Inscripció de l’1 a l’11 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir el segon semestre del 2018.