Torna

Plans de formació de l'EBAP

Convocatòria extraordinària de proves de llengua catalana dels nivells B1 i B2 per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

Publicades les proves i els solucionaris (blocs de resposta tancada) de les proves dels nivells B1 i B2 per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.