Torna

Plans de formació de l'EBAP

Pla de formació sectorial 2018

 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Pla General i del Pla Sectorial de l’any 2018 és el següent:

— Inscripció del 24 al 31 de gener per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos de febrer i març.
— Inscripció de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.
— Inscripció de l’1 al 7 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de maig.
— Inscripció de l’1 al 7 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de juny.
— Inscripció de l’1 al 7 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de setembre.
— Inscripció de l’1 al 7 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’octubre.
— Inscripció de l’1 al 7 d’octubre per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de novembre.