Torna

Plans de formació de l'EBAP

Dates previstes de publicació dels resultats provisionals de les proves dels diferents nivells de llengua catalana corresponents a la convocatòria de l’any 2018 de l’EBAP

Les dates previstes de publicació dels resultats provisionals de les proves de llengua catalana corresponents a la convocatòria de 2018 són aquestes:

  • Llenguatge administratiu: 5 de juliol
  • Nivells A2, B1, B2, C1 i C2: 17 de juliol

Aquest calendari de publicació és una previsió que pot experimentar canvis per raons d’organització de l’Escola.

Us comunicam que per motius organitzatius ens veiem obligats a endarrerir fins al 23 de juliol la publicació dels resultats provisionals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.