Torna

Plans de formació de l'EBAP

Instruccions per a la matriculació per Intranet

L’opció de matricular-se en paper segueix vigent.

Les passes a seguir són les següents:

1. Entrar dins la Intranet mitjançant el portal web de la CAIB i picar damunt el botó de Serveis al Personal.

2. Quan esteu dins la pàgina personal anar a Menú principal, que està a la part esquerra de la pantalla, i picar sobre Formació de l’EBAP.

3. Se us desplegarà un menú amb les següents opcions:
    - Plans de Formació.
    - Sol·licitud cursos.
    - Cursos sol·licitats.
    - Cursos certificats.

4. Elegir l’opció de sol·licitud cursos i picar damunt amb el ratolí. Us sortirà una pantalla on haureu d’elegir l’illa i el Pla de Formació.

5. Es desplegarà el llistat dels cursos disponibles i us sol·licitarà que indiqueu el curs o cursos als quals us voleu inscriure. Us llegiu les instruccions del curs, les acceptau i pitjau en el botó on posa Inscripció al curs més. Preneu atenció amb el curs pel qual sol·liciteu matriculació, ja que després no es pot anul·lar la inscripció.

6. Torneu una altra vegada al menú principal de la part esquerra, on havíeu elegit sol·licitud cursos i seleccioneu l’opció de cursos sol·licitats. Elegir l'any al desplegable que surt en pantalla i mostrar imprès dels cursos sol·licitats desc_documento.jpeg.

7. Molt important: imprimiu el resguard dels cursos als quals us matriculeu ja que és l’únic justificant per a possibles reclamacions.