Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_FG.png Pla de Formació General 2019

 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Pla General i del Pla Sectorial de l’any 2019 és el següent:

— Inscripció del 28 de gener al 3 de febrer per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos de febrer i març.
— Inscripció de l’1 al 7 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes d’abril.
— Inscripció de l’1 al 7 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de maig.
— Inscripció de l’1 al 7 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de juny.
— Inscripció de l’1 al 7 de juny per a les activitats que s’hagin d’impartir al mes de setembre.
— Inscripció de l’1 al 10 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir als mesos d’octubre i de novembre.