Torna

Plans de formació de l'EBAP

Els continguts avaluables de cada certificat han estat acordats per la Comissió Tècnica d'Elaboració i Revisió de les proves de català de l'EBAP, a partir de l'adaptació que ha fet dels annexos 1 i 2 del Decret 1/2014, de 10 de gener, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, i del document Desenvolupament del Marc europeu comú per avaluar nivells de llengua catalana.

 

PDF Nivell A2

PDF  Nivell B1

PDF Nivell B2 *

PDF Nivell C1

PDF Nivell C2 *

PDF Llenguatge administratiu

* Continguts avaluables adaptats tant a la Gramàtica de la llengua catalana (publicada l’any 2016) com a l'Ortografia catalana (publicada l’any 2017) de l’Institut d’Estudis Catalans.