Torna

Fons Europeus

Els incentius regionals son competència del Ministeri d’Hisenda. La gestió i tramitació de les sol·licituds d’ajuda, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Direcció General de Fons Europeus depenent de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, la qual ha delegat la competència executiva en el Centre Balears Europa.


Contacte:

Centre Balears Europa
c/Palau Reial, 17 -07001 Palma

http://www.cbe.es

Antoni Reinoso Pascual - 971-17.71.28 areinoso@cbe.caib.es
Marta Yagüe Torcal – 971-17.72.96 myague@cbe.caib.es