Torna

Fons Europeus

Instruments de política de Cohesió del nou període

Les disposicions en matèria d'instruments per a la política de cohesió del període 2007-2013 se troben, en el marc general, en els quatre reglaments específics sobre:

el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
el Fons Social Europeu (FSE)
el Fons de Cohesió
la Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)
En el plà polític, la política de cohesió per al període 2007-2013 té la seva base financera en l'acord interinstitucional i el marc financer per al període 2007-2013.

 

En quant al marc de desenvolupament rural i de pesca:

directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural

 

Normativa en cuant a política regional, del període 2007-2013

 

Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

Comisión Europea