Torna

Fons Europeus

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FSE 2014-2020 (2015)

La Direcció general de Fons Europeus ha realitzat els treballs encaminats a l'elaboració dels documents necessaris per a la gestió del PO. Així, el 25 de febrer es va dur a terme la constitució del Comitè de Seguiment, on es va aprovar el seu reglament intern i el document de Criteris de Selecció d'Operacions.

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FSE 2014-2020 (2016)

L'estat d'execució del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears 2016, es troba en una fase inicial vists els compromisos de pagament comptabilitzats a 31/12/16. No obstant això, s'han seleccionat i engegat operacions en tots els OT, si bé la major part encara no es troben finalitzades. La Direcció general de Fons Europeus ha elaborat els documents necessaris per a la gestió del PO així com per a la seva designació com a Organisme Intermedi.

INFORME A lA CIUDADANIA DEL P.O. de Illes Balears FSE 2014-20 (2016)

Les actuacions desenvolupades pels organismes gestors del Programa Operatiu durant 2016 han anat encaminades a fomentar les possibilitats d'ocupació, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la millora de la qualificació de les persones que treballen en les Illes Balears en relació amb els 3 objectius temàtics establerts.

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FSE 2014-2020 (2017)

L'any 2017 ha estat marcat per la designació de la DG Fons Europeus com a organisme intermedi, i per l'assignació addicional de la Política de Cohesió i l'increment pressupostari de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. L'execució realitzada pels beneficiaris fins a 2017 ha ascendit a més de 50 milions d'euros.

INFORME A lA CIUDADANIA DEL P.O. de Illes Balears FSE 2014-20 (2017)

Les actuacions desenvolupades pels organismes gestors del Programa Operatiu durant 2017 han anat encaminades a fomentar les possibilitats d'ocupació, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la millora de la qualificació de les persones que treballen en les Illes Balears en relació amb els 3 objectius temàtics establerts.