Torna

Fons Europeus

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU 2014-2020 (2015)

La Direcció general de Fons Europeus ha realitzat els treballs encaminats a l'elaboració dels documents necessaris per a la gestió del PO: Estratègia de Comunicació, Pla d'Avaluació, Criteris de Selecció d'Operacions i Descripció de Sistemes i Procediments de l'Organisme Intermedi.

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU 2014-2020 (2016)

El dilatat procés d'elaboració i aprovació del Programa Operatiu ha ocasionat importants conseqüències sobre l'execució financera de determinades operacions que no es van poder engegar fins que el Programa va ser aprovat, la qual cosa ha implicat un retard en l'inici d'algunes inversions.

INFORMACIÓ CLAU SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU 2014-2020 (2017)

INFORME A lA CIUDADANIA DEL P.O. de Illes Balears FEDER 2014-20 (2016)

S'han engegat diverses convocatòries d'ajudes per potenciar la Recerca, el Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (R+D+i) que van a suposar una execució d'1,35 milions d'euros. Amb elles s'han cofinançat projectes de recerca que contribueixen al reforç de l'equipament científic de la comunitat investigadora i de foment de la innovació empresarial per enfortir el teixit empresarial i incrementar la capacitat innovadora de les empreses.

INFORME A LA CIUDADANIA DEL P.O. de les Illes Balears FEDER 2014-20 (2017)

ANNEX DE COMUNICACIÓ PEL P.O. de les Illes Balears FEDER 2014-2020 (2017)