Torna

Fons Europeus

Guia de Fons Europeus i financiació de la Unió Europea

 "Nuevos fondos, mejores normas"

Nuevos fondos, mejores normas

Publicació de l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, pertanyent a la Comissió Europea, que explica a manera de guia i de forma resumida les noves normes financeres i oportunitats de finançament en el període 2007 - 2013.