Torna

Fons Europeus

Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER 2007-2013

 

     1er. COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PERÍODE 2007 - 2013

    

 

El dia 11 de març es va celebrar el 1er. Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons FEDER del nou període d'inversions que co-finançarà la Unió Europea i que abarca des de l'any 2007 fins l'any 2013. Aquest organisme es l'encarregat de fer el seguiment de l'execució del PO a les Illes Balears. A l'acte, al qual varen assistir representats de la Comissió Europea, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del Govern i diverssos agents socials, es va informar del pressupost del Programa, que té un total de 226,4 milions d'euros, a gastar de manera equitativa cada any. Per tant, significa una inversió d’uns 38 milions  euros anuals. D’aquest conjunt d’inversió, la UE aportarà 107 milions d’euros, un 48% de la inversió prevista total.

 

Aquesta inversió es divideix en 5 eixos principals:

 

Eixos Principals

 

Milions. d’euros

 

%

 

Eix 1: Economia del coneixement (I+D+i, societat de la informació) innovació i desenvolupament empresarial

 

126,5

 

56

 

Eix 2: Medi ambient i prevenció de riscos

 

6

 

6

 

Eix 3: Recursos energètics i accés a xarxes i serveis de transports i telecomunicacions

 

67

 

26

 

Eix 4: Desenvolupament sostenible local i urbà

 

23,5

 

10

 

Eix 5: Assistència tècnica

 

3,4

 

2

 

TOTAL inversió

 

226,4

 

100

 

 En resum, podem dir que el PO cobreix dues àrees estratègiques:
1) Enfortiment del teixit productiu de les Illes Balears  i,
2) Millora dels aspectes mediambientals.

Cal destacar també que en el nou període de programació 2007-2013  s’afavoreix Balears en dos aspectes:
1) S’incrementa el volum d’ajuda FEDER de la Unió Europea cap a les Illes Balears (abans es varen assignar 93 milions d’euros d’ajuda FEDER  i ara se n’assignen 107).
2) Es cobreix tot el territori de les Illes. En efecte, en el període anterior les Illes Balears, a municipis molt importants de les IB no es podien realitzar inversions finançades per la UE (Palma, Llucmajor, Alcúdia, Felanitx...). Ara es podran realitzar inversions co-finançades per la UE a tot el territori de les IB.