Torna

Fons Europeus

2017

INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EMPRESES: 1. DE SALABERT I FILLS, S. a. 2. FINCA ÉS FANGAR, S.A. (Direcció General d'Energia i Canvi Climatico). ES ING

CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE FERRERIES (Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)). ES ING


2018

ADQUISICIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ I EQUIPAMENT A BORD DEL TRANSPORT SANITARI (Conselleria de Salut). ES ING

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA COFRE PER Al CENTRE DE PROCESAMENT DE DADES CORPORATIU (Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic). ES ING

PROJECTE ELECTRIFICACIÓ DEL CORREDOR FERROVIARI ENLLAÇ-MANACOR (Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)). ES ING

PROJECTE “INSTRUMENTS DE CIÈNCIA CIUTADANA PER A DETECCIÓ I CONTROL DE LA VESPA INVASORA (VESPA VELUTINA)”. ES ING

PROJECTE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN SANTA MARIA (MALLORCA). ES ING

PROJECTES DE “REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CASTELL DE CAPDEPERA” I “POSADA EN VALOR DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALCÚDIA”. ES ING