Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

1.- Puc demanar la Renda Social Garantida?

Per llei i durant l’actual situació d’emergència social, s’amplien els perfils dels perceptors del RESOGA i es donarà cobertura a qualsevol persona major de 18 anys que visqui a les Illes Balears que no tengui dret a percebre cap mena de prestació pública.

Aquí pots accedir al formulari i a tota la documentació que te pot ser d'utilitat.

2.- Què haig de fer per demanar-la?

Posa’t en contacte amb el teu Ajuntament. Amb la intenció de simplificar els tràmits, evitar desplaçaments i que arribi als més vulnerables amb la major celeritat possible, les sol·licituds de la prestació les presentaran, en representació dels interessants, els treballadors socials municipals o els treballadors socials de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

3.- Quan podré rebre la prestació?

Inicialment, aquests nous beneficiaris de la renda social rebran la prestació a partir de l’1 d’abril durant dues mensualitats. El text aprovat habilita el Consell de Govern a prorrogar aquesta mesura mentre es mantengui la situació d’emergència social provocada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

4.- I si no tinc un número de compte corrent?

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha atorgat subvencions directes a sis entitats del tercer sector perquè puguin abonar una quantia econòmica igual a la renda social a les persones que no poden tenir un compte corrent. Les entitats amb què s’ha arribat a un acord són: Creu Roja, Metges del Món, Casal Petit, i Càritas de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.