Torna

Coordinació estratègia de càncer

Objectius

Ordre de la consellera de Salut de 12 de juliol de 2016 per la que s'aprova l'atribució de funcions als llocs de treball de la Conselleria de Salut i del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Optimitzar els recursos de la Direcció General de Salut Pública i Participació relacionats amb el càncer i donar-hi suport (programes de cribratge de càncer, Registre de Càncer de Mallorca).
  • Dirigir i impulsar el Registre de Càncer de Mallorca.
  • Promoure la prevenció primària en càncer.
  • Coordinar i impulsar les accions que promou l'Estratègia en càncer del Sistema Nacional de Salut respecte de la prevenció primària, secundària i vigilància epidemiològica.
  • Coordinar conjuntament amb el Servei de Salut les accions que promou l'Estratègia en càncer del Sistema Nacional de Salut respecte de l'assistència oncològica i pal•liativa dels pacients amb càncer.
  • Promoure la investigació epidemiològica en càncer.