Torna

ESTADÍSTIQUES

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 P

Presup cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

        1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

        2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgànica

                C. Estructura econòmica

        3. DESPESES

                A. Estructura orgànica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica


II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

        1. INGRESSOS

                A. Relació partides del pressupost dels ingressos

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

        2. DESPESES

                A. Relació partides del pressupost de les despeses

                B. Estructura orgànica i estat d execució del pressupost

                C. Estructura funcional o per programes i estat d execució del pressupost

                D. Estructura econòmica i estat d execució del pressupost

 

 

Informació actualitzada: febrer 2019