Torna

Servei d'escolarització

NOVETATS 

desc_Solicitud-tramitTelematic.gif

Pàgina WebDes d'aquest enllaç podeu accedir al tràmit telemàtic per realitzar la vostra sol·licitud.desc_Nou.gif


En el següent decret llei podeu trobar instruccions concretes de com s'hauran de formalitzar les sol·licituds en els diferents processos d'escolarització pel curs 20-21.  

PDFDecret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19desc_Nou.gifATENCIÓ, AQUÍ TENIU EL CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS D'ESCOLARITZACIÓ:desc_Nou.gif

Consideracions:

  • EI (Educació Infantil), EP (Educació Primària), ESO (Educació Secundària), Batx (Batxillerat)
  • El procés d'admissió 0-3 és per als infants nascuts a partir de l'1 de gener de 2018.
  • Per als nins nascuts el 2017 s'ha de participar en el procés d'admissió EI (3-6)/EP.
  • Per canviar de centre també s'ha de participar en el procés d'admissió del nivell corresponent a l'alumne que volem canviar.
  • En el cas dels centres públics, el procés d'adscripció es fa quan un alumne acaba l'etapa educativa en el seu centre i en aquest ja no hi ha més nivells educatius. Això seria quan es passa de 6è d'Infantil a 1r de primària (només si el centre no té primària), de  6è de primària a 1r d'ESO i  de 4t d'ESO a 1r de Batxillerat (només si el centre no disposa de batxillerat).
  • En el cas de centres concertats, no sempre tenen adscripció. Si fos el cas s'hauria de participar en el procés d'admissió quan en el mateix centre no hi hagi més nivells educatius i aquest centre no tengui adscripció a cap altre centre concertat.

desc_CALENDARIS_20_21_CAT.GIF


Per fer els tràmits d'adscripció i/o d'admissió recomanam obtenir el sistema d'idenficació cl@ve, o tenir actualitzat un usuari i contrasenya del GestIB.

desc_[gickr.com]_5947018c-b4d1-9234-c5d0-800748473859.gif

Pàgina Web Podeu consultar el següent manual que us ensenyarà a reiniciar la clau del vostre usuari del GestIB i també a obtenir el sistema d'identificació Cl@ve


NOVETATS Legislació

Pàgina Web Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes BalearsCalendari modificat a causa de l'estat d'alarma pel COVID-19

Pàgina Web Decret 64/2019 de 2 d'agost -BOIB Num. 107 del 03/08/2019-  que regularà l'admissió als centres mantinguts  amb fons públics per al curs 2020-2021.

Pàgina Web Ordre de 7 d'abril (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016).

 

PDF Canvis introduïts a la resolució 2020-2021

PDFCorrecció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 5 de març de 2020desc_Nou.gif

PDFResolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de
2020desc_Nou.gif