Torna

Servei d'escolarització

Servei d'escolarització

Mesures d'atenció al públic per l'alerta del Coronavirus

D’acord amb el R. D. 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, les oficines d'escolarització romandran tancades fins el 13 d'abril. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

Oficina Telèfon Correu
Oficina d'Escolarització de Palma 
971 177 768
971 177 800 ext. 66358
971 177 800 ext. 66359
971 177 800 ext. 66361
escolaritzacio.palma@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Calvià
971 177 800  ext. 66366
escolaritzacio.calvia@gmail.com
Oficina d'Escolarització d'Inca
971 177 184
escolaritzacioinca@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Manacor 971 176 046 escolaritzacio.manacor@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Marratxí 971 459 777 escolaritzacio.marratxi@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Menorca 971 176 265 escolaritzacio.menorca@gmail.com
Oficina d'Escolarització d'Eivissa 971 176 029 escolaritzacioeivissa@gmail.com
Escolarització de Formació Professional 971 787 354 escolaritzaciofp@gmail.com
Servei de Títols i Legalitzacions 971 787 352 titols@dgplacen.caib.es

desc_oficines.png

Oficines d'Escolarització

desc_preguntesFrequents.png

FAQ

desc_normativa.png

Normativa d'Escolarització

desc_proces.jpg

Procés d'Escolarització 2020-2021

desc_informacioUtil.png
Informació Útil

desc_Mapes d´escolarització.jpg
Mapes d'Escolarització