Torna

Servei d'escolarització

Servei d'escolarització

Mesures d'atenció al públic per l'estat d'alarma del COVID-19

  • Per demanar informació ho podeu fer mitjançant telèfon o correu electrònic.
  • Per a altres gestions l'atenció serà presencial.
  • Serà obligatori l'ús de mascareta.
  • Haureu d'esperar el vostre torn defora de les dependències de l'oficina.
  • Us haureu de desinfectar les mans abans d'entrar.
  • Només s'atendrà una persona per cita.

desc_oficines.png

Oficines d'Escolarització

desc_preguntesFrequents.png

FAQ

desc_normativa.png

Normativa d'Escolarització

desc_proces.jpg

Procés d'Escolarització 2020-2021

desc_informacioUtil.png
Informació Útil

desc_Mapes d´escolarització.jpg
Mapes d'Escolarització

Contacte directe amb les oficines:

Oficina Atenció Telèfon Correu
Escolarització 0-3

IEPI:

971 177 749

matricules03@dgpice.caib.es

Oficina d'Escolarització de Palma 
971 177 800 ext. 66358
971 177 800 ext. 66359
971 177 800 ext. 66361
oficinaescopalma@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Calvià
Obert dilluns, dimecres i divendres
971 69 78 36
escolaritzacio.calvia@gmail.com
Oficina d'Escolarització d'Inca
971 177 184
escolaritzacioinca@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Manacor 971 176 046 escolaritzacio.manacor@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Marratxí Obert dimarts i dijous 971 459 777 escolaritzacio.marratxi@gmail.com
Oficina d'Escolarització de Menorca 971 176 265 escolaritzacio.menorca@gmail.com
Oficina d'Escolarització d'Eivissa 971 176 029 escolaritzacioeivissa@gmail.com
Escolarització de Formació Professional 971 176 003 escolaritzaciofp@gmail.com
Servei de Títols i Legalitzacions 971 176 002 titols@dgplacen.caib.es