Torna

Procés d'Escolarització Curs 2017-2018

Els sorteigs públics que han de dirimir les possibles situacions d’empat a les llistes de sol·licituds s’efectuaran a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a les 10:00h dels dies indicats:

 

Procés d’adscripció d'EI a EP i d'EP:

27 de març de 2017

 

Procés d’admissió als ensenyaments d’EI, EP, ESO i EE:

17 de maig de 2017

 

Procés d’adscripció als ensenyaments de batxillerat:

12 de juny de 2017


Procés d’admissió als ensenyaments de batxillerat: 

3 de juliol de 2017

 

El resultat d’aquests sorteigs es comunicarà a tots els centres i l’aplicació d’escolarització GestIB ordenarà automàticament per les lletres sortejades.