Torna

Escola de Primavera de Serveis Socials

desc_CASE-GOIB_jor_ingressos_minims_banner_Cab.png


La jornada sorgeix del protagonisme que han pres les propostes per fer front a la pobresa i garantir un nivell mínim d’ingressos a la ciutadania, des de les diferents administracions -estatal, autonòmica i local.

L'objectiu de la jornada és apropar i fer emergir el debat al territori, situar-lo com una prioritat en el conjunt de la societat i aconseguir que les ciutats i els pobles siguin partícips en la construcció d’un model adaptat a les necessitats socials actuals.

La jornada comptarà amb un primer dia (horabaixa del dijous) dedicat a la reflexió sobre el sistema i models de garantia d’ingressos i rendes, i com s’han articulat els models autonòmics amb la implementació a nivell estatal de l’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV). S’exposarà el Decret llei 10/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic i els canvis normatius i de gestió de la pròpia RENDA SOCIAL GARANTIDA .

Durant el segon dia (matí del divendres) assitirem a les ponències de persones expertes i  comptarem amb la participació de personal representant  dels serveis socials municipals, a una taula rodona per al debat de la gestió local i la garantia d’ingressos dignes i la cobertura del drets socials bàsics de la ciutadania.


La jornada (horabaixa i matí) comptarà igualment amb l’espai per a la reflexió sobre les següents qüestions:

  • Com s’ha articulat la relació entre les prestacions autonòmiques de garantia d’ingressos i l’IMV?
  • L’IMV: ha contribuït a integrar mínimament el sistema de garantia d’ingressos?
  • La baixa quantia bàsica individual més els complements per membres addicionals de la unitat de convivència, tant de l’IMV com de les prestacions autonòmiques.
  • La complementarietat de la quantia per part de les CCAA.
  • Cobertura de les prestacions.