Torna

Epidemiologia

Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

Sistema d’informació coordinat per l’Observatori Espanyol sobre Drogues que està vigent des de l’any 1988. Consisteix en la monitorització de tres indicadors indirectes del consum de drogues: L’indicador “admissions a tractament” recull informació de les persones que inicien tractament per qualsevol droga (excepte el tabac) a centres públics o subvencionats de les Illes Balears. L’indicador “urgències hospitalàries” recull informació sobre episodis d’urgències associats al consum de substàncies psicoactives de forma no mèdica en persones de 15 a 54 anys a l’hospital de Can Misses d’Eivissa. L’indicador “mortalitat” recull informació sobre les defuncions en què la causa directa i fonamental de la mort és una reacció aguda després del consum no mèdic i intencional de substàncies psicoactives (morts RASUPSI) en persones de 10 a 64 anys. S’exceptuen els casos deguts exclusivament a alcohol. Aquest indicador recull informació de l’àrea de Mallorca, partits judicials de Palma, Inca i Manacor i de l’àrea de Eivissa-Formentera. Amb aquests indicadors es pretén estimar les tendències temporals d’alguns problemes associats al consum de substàncies psicoactives. Dels tres indicadors dos (“admissions a tractament” i “mortalitat”) es gestionen directament des del servei d’Epidemiologia mentre que l’indicador “Urgències hospitalàries” es gestiona des de la Unitat d’Epidemiologia del Centre Insular d’Eivissa.