Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

 

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2013

lazo_pdf.gif Full núm 1. Sida a les Illes Balears. Actualització: 30 de juny de 2012

lazo_pdf.gif Full núm 2. Sistema d'Informació sobre Nous Diagnòstics de VIH. Illes Balears (NDVIH-IB). Actualització: 30 de juny de 2012. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 3. Sistema d'informació sobre Nous Diagnòstics de VIH. Illes Balears (NDVIH-IB). Actualització: 30 de juny de 2012. Part 2 de 2  

lazo_pdf.gif Full núm 4. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats de l'indicador d'admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears, any 2011

lazo_pdf.gif Full núm 5. Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria. Illes Balears. Nombre de casos distribuïts per illa i Palma any 2012. Dades provisionals. Comparació amb dades definitives de l’any 2011. Inclou només casos autòctons. Dades actualitzades a dia 4/02/2013

lazo_pdf.gif Full núm 6. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2011 de l'indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

lazo_pdf.gif Full núm 7. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. Resultats d'Eivissa de l'any 2011

lazo_pdf.gif Full núm 8. Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) a les Illes Balears. Dades evolutives 2002-2011

lazo_pdf.gif Full núm 9. Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) a Espanya. Informe 2011. Dades evolutives 2002-2011

lazo_pdf.gif Full núm 10. Informe de brot de gastroenteritis aguda de transmissió hídrica (GEA)

lazo_pdf.gif Full núm 11. Diarrea infecciosa aguda (DIA) a les Illes Balears, any 2012

lazo_pdf.gif Full núm 12. Brot de listeriosi associat al consum de formatge procedent de Portugal.18 de febrer de 2013

lazo_pdf.gif Full núm 13. Varicel·la a les Illes Baleaars

lazo_pdf.gif Full núm 14. Herpes Zòster a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 15. Xarampió nacional i a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 16. Vigilància de lepra a Espanya en 2012 i situació mundial

lazo_pdf.gif Full núm 17. Casos autòctons any 2012. Dades definitives

lazo_pdf.gif Full núm 18. Nous diagnòstics VIH Illes Balears. Desembre 2012. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 19. Nous diagnòstics VIH Illes Balears. Desembre 2012. Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 20. SVMDO 2012 Casos importats i extracomunitaris Dades definitives AN

lazo_pdf.gif Full núm 21. SVMDO 2012. Fonts d'informació dels casos

lazo_pdf.gif Full núm 22. Sistema d’Informació per Onada de Calor (SIOC). (Actiu en el període 1 de juny-15 de setembre)

lazo_pdf.gif Full núm 23. Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, any 2012. Subnotificació. Casos autòctons.Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 24. Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, any 2012. Subnotificació. Casos autòctons.Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 25. Situació epidemiològica del botulisme a Espanya. 1997-2012

lazo_pdf.gif Full núm 26. Brot familiar de botulisme alimentari. Eivissa (desembre 2012)

lazo_pdf.gif Full núm 27. Brot de xarampió

lazo_pdf.gif Full núm 28. Brots alimentaris a les Illes Balears - 2012

lazo_pdf.gif Full núm 29. SVMDO 2012. Hepatitis A a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 30. Brot parotiditis a Mallorca - 2012

lazo_pdf.gif Full núm 31. SVMDO 2012. Hepatitis C a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 32. SVMDO 2012 Parotiditis a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 33. SVMDO 2012 Infecció gonocòccica a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 34. SVMDO 2012. Legionel·losi a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 35. SVMDO 2012. Sífilis a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 36. SVMDO 2012. Leishmaniosi a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 37. SVMDO 2012. Meningitis Meningocòccica 2003-2012 a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 38. SVMDO 2012. Informe anual de xarampió a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 39. SVMDO 2012. Brots de transmissió no alimentària a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 40. SVMDO 2012. Grip a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 41. SVMDO 2012. Casos autòctons a les Illes Balears.

lazo_pdf.gif Full núm 42. SVMDO 2012. Paràlisi Flàccida Aguda a les Illes Balears.

lazo_pdf.gif Full núm 43. Pivistea. Informe nacional.

lazo_pdf.gif Full núm 44. Coronavirus MERS-CoV. Actualització.

lazo_pdf.gif Full núm 45. Grip a les Illes Balears. Vigilància de casos greus 2012-2013

lazo_pdf.gif Full núm 46. SVMDO 2012. TBC a les Illes Balears. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 47. SVMDO 2012. TBC a les Illes Balears. Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 48. Informe de la Xarxa Sentinella de Grip. Temporada 2012-2013 Illes Balears (1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 49. Informe de la Xarxa Sentinella de Grip. Temporada 2012-2013 Illes Balears (2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 50.  SVMDO TBC a les Illes Balears. Brots 205 - 2012

lazo_pdf.gif Full núm 51 i 52. Grip a les Illes Balears 2005 - 2013