Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

 

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2012

lazo_pdf.gif Full núm 1. Sistema d’informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears. (NDVIH-IB). (Part 1 de 2)  

lazo_pdf.gif Full núm 2. Sistema d’informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears. (NDVIH-IB). (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 3. SVMDO 2010. Tuberculosi a les Illes Balears (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 4. SVMDO 2010. Tuberculosi a les Illes Balears (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 5. SVMDO 2011. A les Illes Balears. Dades provisionals. No inclou casos importats

lazo_pdf.gif Full núm 6. SVMDO 2012. Procediments de notificació. Resum de document

lazo_pdf.gif Full núm 7. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2010 de l'indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

lazo_pdf.gif Full núm 8. Pla d’eliminació del xarampió: informació general i actuacions davant un cas

lazo_pdf.gif Full núm 9. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2010 de l'indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 10. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2010 de l'indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 11. Programa de vigilància de la salut dels treballadors exposats a amiant

lazo_pdf.gif Full núm 12. Sistema Estatal d’Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats de l’indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears, any 2010 (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 13. Sistema estatal d’informació permanent sobre addicció a drogues (SEIPAD). Resultats de l’indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears, any 2010 (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 14. Registre d’incidències ateses pel Servei d’Epidemiologia, any 2011

lazo_pdf.gif Full núm 15. Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria. Illes Balears. Any 2011. Dades definitives. (Taxes per 100.000). Casos autòctons.

lazo_pdf.gif Full núm 16. Programa de Vigilància, Control i Prevenció de la Tuberculosi

lazo_pdf.gif Full núm 17. Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual, 1995-2010

lazo_pdf.gif Full núm 18. Programa de Vigilància, Control i Prevenció de la Tuberculosi. Investigació de contactes i Algoritme “Estudi Convencional de Contactes”

lazo_pdf.gif Full núm 19. SVMDO 2011. Brots de transmissió alimentària

lazo_pdf.gif Full núm 20. Resum del document “informe sobre la situación de la tuberculosis. Red Nacional de vigilancia epidemiológica (Renave). España, 2010” (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 21. Resum del document "informe sobre la situación de la tuberculosis. Red Nacional de vigilancia epidemiológica (Renave). España, 2010" (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 22. Sistema d’Informació per Onada de Calor (SIOC 2012). (Actiu en el període 1 de juny-15 de setembre)

lazo_pdf.gif Full núm 23. Brots de transmissió no alimentària. Illes Balears 2011

lazo_pdf.gif Full núm 24. SVMDO. Sistema d'Informació sobre nous diagnòstics de VIH (ND-VIH) a les Illes Balears (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 25. SVMDO. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH (ND-VIH) a les Illes Balears (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 26. SVMDO. Actuacions davant una sospita de xarampió

lazo_pdf.gif Full núm 27. Situació de la PAROTIDITIS a Espanya 2005-2011. Resum de l'informe elaborat pel area de vigilància epidemilógica del Centre Nacional d'Epidemiologia. Maig 2012

lazo_pdf.gif Full núm 28. SVMDO. Malalties de declaració obligatòria a les Illes Balears, 2011. Casos importats i extracomunitaris. Dades definitives

lazo_pdf.gif Full núm 29. SVMDO. Sida a les Illes Balears. Actualització: 31 de desembre de 2011

lazo_pdf.gif Full núm 30. SVMDO. “Vigilància Epidemiològica de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles Humanes (EETH). Avaluació del sistema” Abril 2012. Resum d'informe elaborat pel Centre Nacional d'Epidemiologia. Institut de Salut Carlos III

lazo_pdf.gif Full núm 31. “Vigilància Epidemiològica de les Encefalopaties  Espongiformes Transmissibles Humanes (EETH) Resum de la situació epidemiològica de les EETH a Espanya”

lazo_pdf.gif Full núm 32. SVMDO. Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears. Part 1 de 2.

lazo_pdf.gif Full núm 33. SVMDO. Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears. Part 2 de 2.

lazo_pdf.gif Full núm 34. Diarrea infecciosa aguda (DIA) a les Illes Balears, any 2011

lazo_pdf.gif Full núm 35. SVMDO. Malaltia Creutzfeld Jacob a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 36. Xarampió a les Illes Balears. Any 2011 

lazo_pdf.gif Full núm 37. Brots de Legionelosis notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància (RENAVE). Anys 1999-2011 

lazo_pdf.gif Full núm 38. Descripció d'un brot comunitari de xarampió a Mallorca

lazo_pdf.gif Full núm 39. Casos de Malalties de declaració Obligatòria setmanes 1-31 anys 2012-2011. Illes Balears. (Anys 2012: dades provisionals)

lazo_pdf.gif Full núm 40. Situació epidemiològica de la tos ferina a Espanya. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 41. Situació epidemiològica de la tos ferina a Espanya. Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 42. Interrupcions voluntàries de l’embaràs. Illes Balears 2010. Part 1 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 43. Interrupcions voluntàries de l’embaràs. Illes Balears 2010. Part 2 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 44. Interrupcions voluntàries de l'embaràs. Illes Balears 2010 . Part 3 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 45. Registre Poblacional de Malalties rares

lazo_pdf.gif Full núm 46. Pla d’eradicació de la poliomielitis i vigilància de la paràlisi flàccida aguda. Informe anual, any 2011. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 47. Pla d’eradicació de la poliomielitis i vigilància de la paràlisi flàccida aguda. Informe anual, any 2011. Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 48. Informe de la xarxa sentinella de vigilància de grip . Illes Balears temporada 2011-2012 (setmana 40-2011 a setmana 20-2012). Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 49. Informe de la xarxa sentinella de vigilància de grip . Illes Balears temporada 2011-2012 (setmana 40-2011 a setmana 20-2012). Part 2 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 50. Investigació a les Illes Balears d’un brot supracomunitari de listeriosi associat al consum de formatge elaborat a Portugal, any 2012

lazo_pdf.gif Full núm 51. Informe nacional de tuberculosi any epidemiològic 2011. Part 1 de 2

lazo_pdf.gif Full núm 52. Informe nacional de tuberculosi any epidemiològic 2011. Part 2 de 2