Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

 

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2011 

 

lazo_pdf.gif Full núm 1. Sistemes de vigilància epidemiològica de la grip

lazo_pdf.gif Full núm 2. Estratègia de vigilància de grip. Periode post pandèmia

lazo_pdf.gif Full núm 3. Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria (SVMDO) 2010

lazo_pdf.gif Full núm 4. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH (NDVIH-IB)

lazo_pdf.gif Full núm 5. Sida a les Illes Balears. Actualització: 30 de juny de 2010

lazo_pdf.gif Full núm 6. Tuberculosi a les Illes Balears SVMDO 2009

lazo_pdf.gif Full núm 7. Tuberculosi no respiratòria a les Illes Balears (SVMDO) 2009

lazo_pdf.gif Full núm 8. Informe final de l'estudi de l'accident cerebrovascular a Atenció Primària: Revisió a l'any

lazo_pdf.gif Full núm 9.Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2008 de l’Indicador de Mortalitat per Reacció Aguda a substàncies PsicoactivesMortalitat per drogues 2008

lazo_pdf.gif Full núm 10. Brot d'Hepatitis C associat a un centre de diàlisi a Mallorca

lazo_pdf.gif Full núm 11. Registre d'incidències ateses pel Servei d'Epidemiologia, any 2010

lazo_pdf.gif Full núm 12. Sistema Estatal de Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2008 de l’Indicador d’urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 13. Sistema Estatal de Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2008 de l’Indicador d’urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives. (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 14. Diagnóstic Tardio (DT) de la infecció per VIH: situació a Espanya. Febrer 2011

lazo_pdf.gif Full núm 15. Situació epidemiològica de la infecció per VIH en homes que tenen relacions sexuals amb homes  (HSH). Abril 2011

lazo_pdf.gif Full núm 16. Resum de " l'Informe sobre la situació de la tuberculosi. Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE). Espanya 2009". (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 17. Resum de  “l'Informe sobre la situació de la tuberculosi. Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE). Espanya 2009". (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 18. Xarampió a les Illes Balears. Actualització a maig 2011

lazo_pdf.gif Full núm 19. Xarampió a les Illes Balears. Any 2010

lazo_pdf.gif Full núm 20. Informació sobre tètan

lazo_pdf.gif Full núm 21. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2009. (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 22. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2009. (part 2 de 2) 

lazo_pdf.gif Full núm 23. Sistema d'Informació per Onada de Calor (SIOC 2011). Actiu en el període del 1 de juny fins al 15 de setembre

lazo_pdf.gif Full núm 24. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2009 de l'indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives

lazo_pdf.gif Full núm 25. SVMDO 2010. Brots de transmissió alimentària

lazo_pdf.gif Full núm 26. Malaltia de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Actualització a desembre de 2010

lazo_pdf.gif Full núm 27. Sistema d’informació sobre nous diagnòstics de VIH. Illes Balears (NDVIH-IB). (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 28. Sistema d’informació sobre nous diagnòstics de VIH. Illes Balears.(NDVIH-IB). (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 29. Sida a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 30. Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatoria. Illes Balears 2010

lazo_pdf.gif Full núm 31. Vigilància de la malaltia pel virus West Nile

lazo_pdf.gif Full núm 32. SVMDO: Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears, any 2010 (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 33. SVMDO: Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears, any 2010 (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 34. SVMDO: Leishmaniosi a les Illes Balears, any 2010

lazo_pdf.gif Full núm 35. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats de l’indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears, any 2009 (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 36. Sistema Estatal d'Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats de  l’indicador d’admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives a les Illes Balears, any 2009 (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 37. Brots de transmissió no alimentària. Illes Balears 2010 

lazo_pdf.gif Full núm 38. Brot supracomunitari de GEA per Salmonella Poona de 2010 a 2011

lazo_pdf.gif Full núm 39. Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, any 2010. Malalties de notificació individualitzada. Àmbit de detecció dels casos per tipus de font d’informació (casos autòctons)

lazo_pdf.gif Full núm 40. Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, any 2010. Subnotificació (casos autòctons)

lazo_pdf.gif Full núm 41. SVMDO 2010. Legionel·losi a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 42. SVMDO 2010. Sífilis a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 43. SVMDO 2010. Hepatitis C i Altres hepatitis víriques a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 44. SVMDO 2010. Parotiditis a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 45. SVMDO 2010. Infecció Gonocòccica a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 46. SVMDO 2010. Herpes zòster i Varicel·la a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 47. SVMDO 2010. Hepatitis A i Hepatitis B a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 48. Casos de tètan i profilaxi post-exposició

lazo_pdf.gif Full núm 49. Sida a les Illes Balears. Actualització: 30 de juny de 2011 

lazo_pdf.gif Full núm 50. Resum dels casos humans de febre per Virus del Nil Occidental (VNO) en 2011 a Europa. Final de la temporada de transmissió

lazo_pdf.gif Full núm 51-52. "Brot d'Escherichia Coli 0154:H4 productor de toxina Shiga a Alemanya." Maig-juliol de 2011