Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

 

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2010


lazo_pdf.gif Full núm. 1. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH. Illes Balears, actualització 30 de juny de 2009 (part 1 de 2).

lazo_pdf.gif Full núm. 2. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH. Illes Balears, actualització 30 de juny de 2009 (part 2 de 2).

lazo_pdf.gif Full núm. 3. Nombre de casos de malalties de declaració obligatòria detectats en el 2009. Dades provisionals a 29/01/2010.

lazo_pdf.gif Full núm. 4. informació sobre nous diagnòstics de VIH. Subnotificació, actualització 30 de juny de 2009.

lazo_pdf.gif Full núm. 5. Sida a les Illes Balears, subnotificació. Actualització 30 de juny de 2009.

lazo_pdf.gif Full núm. 6. Informe sobre la situació de la tuberculosi. Xarxa nacional de vigilància epidemiològica, Espanya 2008 (part 1 de 2).

lazo_pdf.gif Full núm. 7. informe sobre la situació de la tuberculosi. Xarxa nacional de vigilància epidemiològica, Espanya 2008 (part 2 de 2).

lazo_pdf.gif Full núm. 8. Casos greus de grip a UCI - Illes balears (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm. 9. Casos greus de grip a UCI - Illes Balears (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm.10. Previsions grip març 2010.

lazo_pdf.gif Full núm.11.Espanya nous diagnòstics VIH

lazo_pdf.gif Full núm.12. Resum de la Vigilància Epidemiológica de SIDA a Espanya

lazo_pdf.gif Full núm.13. Brots GEA Etiologia Sospita Norovirus

lazo_pdf.gif Full núm.14. Brots xarampió Alerta internacional polio

lazo_pdf.gif Full núm.15. Brots de grip pandèmica a una residència

lazo_pdf.gif Full núm 16. Febre del Valle Rift a Sudàfrica

lazo_pdf.gif Full núm 17. Incidències 2009 PFA 2009-situació global

lazo_pdf.gif Full núm 18. Sistema d'Informació - Onada de Calor 2010

lazo_pdf.gif Full núm 19. SVMDO notificacions per fonts d'informació. Notificacions hospitalaries

lazo_pdf.gif Full núm 20. Hepatitis A. Brot a una escoleta. Situació a les Illes Balears any 2009

lazo_pdf.gif Full núm 21. SVMDO 2009. Brots de transmissió alimentària

lazo_pdf.gif Full núm 22. SVMDO 2009. Brots de transmissió no alimentaris

lazo_pdf.gif Full núm 23. SVMDO 2009. Casos de malalties individualitzades. Subnotificació

lazo_pdf.gif Full núm 24. Actualització del Brot d'Hepatitis A. a una escoleta infantil

lazo_pdf.gif Full núm 25. SVMDO 2009. Casos de Malalties de declaració obligatòria a les Illes Balears 

lazo_pdf.gif Full núm 26. SVMDO 2009. Dades definitives

lazo_pdf.gif Full núm 27. SVMDO 2009. Legionel·losi a les Illes Balears (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 28. SVMDO 2009. Legionel·losi a les Illes Balears (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 29. Brots de pneumònies atípiques infantils

lazo_pdf.gif Full núm 30. Nous diagnòstics de VIH (NDVIH-IB) a les Illes Balears (Part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 31. Nous diagnostics de VIH (NDVIH-IB) a les Illes Balears (Part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 32. Nous diagnostics de VIH (NDVIH-IB). Fonts d'informació i subnotificació

lazo_pdf.gif Full núm 33. Sida a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Full núm 34. Sida a les Illes Balears. Fonts d'informació i subnotificació. Actualització: 31 de desembre de 2009

lazo_pdf.gif Full núm 35. Infecció gonocòccica a les Illes Balears 2009

lazo_pdf.gif Full núm 37. Informe de brots de malaltia"boca,mans i peus"

lazo_pdf.gif Full núm 38. IVE a les Illes Balears 2008 1 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 39. IVE a les Illes Balears 2008 2 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 40. IVE a les Illes Balears 2008 3 de 3

lazo_pdf.gif Full núm 41. Diarrea Infecciosa Aguda 2009

lazo_pdf.gif Full núm 42. Brot d'hepatitis A a una escoleta

lazo_pdf.gif Full núm 43. Sistema Estatal de Informació Permanent sobre Addicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2008 de l’indicador d’admissions a tractament a les Illes Balears ( part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 44. Sistema Estatal de Informació Permanent sobre Adicció a Drogues (SEIPAD). Resultats 2008 de l'indicador d'admissions a tractament a les Illes Balears ( part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 45-46. Pla d'eradicació de la poliomielitis i vigilància de la paràlisi flàccida aguda, any 2009 (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 47-48. Pla d'eradicació de la poliomielitis i vigilància de la paràlisi flàccida aguda, any 2009 (part 2 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 49-50. Sistema d'informació sobre nous diagnóstics de VIH (NDVIH-IB) a les Illes Balears (part 1 de 2)

lazo_pdf.gif Full núm 51-52. Sistema d'informació sobre nous diagnóstics de VIH (NDVIH-IB) a les Illes Balears (part 2 de 2)