Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2009


text.gif Full núm. 1. Registre de Sida a les Illes Balears. Resum de dades, actualització 30/06/08.

text.gif Full núm. 2. Registre de Sida a les Illes Balears. Resum de dades dels darrer anys (anys 2003-2007). Actualització 30/06/08.

text.gif Full núm. 3. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears. Actualització 30 de juny de 2008. (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 4. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears. Actualització 30 de juny de 2008. (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 5. Avaluació de la exhaustivitat del sistema de vigilància epidemiològica per a la tuberculosi pulmonar, Illes Balears 2005.

text.gif Full núm. 6. Xarxa sentinella de vigilància de grip a les Illes Balears. temporada 2008-2009 (setmanes 40-2008 a 7-2009).

text.gif Full núm. 7. Nombre de casos de malalties de declaració obligatòria detectats en el 2008. Dades provisionals a 02/03/2009.

text.gif Full núm. 8. Canvis en la legislació autonòmica que regula la vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria.

text.gif Full núm. 9. Registre d’incidències ateses pel Servei d’Epidemiologia, any 2008.

text.gif Full núm. 10. Brot supracomunitari de gastroenteritis per Salmonella Kedougou asociat al consum d'una llet materniçada – 2008.

text.gif Full núm. 11 i full núm. 12. Brots de transmissió no alimentària, any 2008.

text.gif Full núm. 13. Sistema de Vigilància de les Malalties de Declaració Obligatòria. Illes Balears. Any 2008. Dades definitives. (Taxes per 100.000).

text.gif Full núm. 14. Informe provisional d’un brot d’infecció cutània per Mycobacterium abscessus associat a la pràcticade mesoteràpia.

text.gif Full núm. 15. Seguretat de les vacunes contra el virus del papil·loma humà.

text.gif Full núm. 16. Casos humans de infecció per nou virus de la grip A/H1N1. Evolució de la situació a Espanya. Dades actualitzades a 11 de maig de 2009.

text.gif Full núm. 17. Registre de malalties de declaració obligatòria. Compliment en la tramesa de protocols. Atenció Primària. Any 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 18. Registre de malalties de declaració obligatòria. Compliment en la tramesa de protocols. Atenció Primària. Any 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 19. Sistema d'Informació. Onada de calor.

text.gif Full núm. 20. SVMDO Illes Balears, any 2008. Casos de malalties individualitzades. Subnotificació.

text.gif Full núm. 21. SVMDO Illes Balears. Retard de les notificacions. Any 2008.

text.gif Full núm. 22. SVMDO. Diarrea infecciosa aguda. Any 2008.

text.gif Full núm. 23. Nou virus AH1N1. Estratègia de vigilància.

text.gif Full núm. 24. Registre de Sida a les Illes Balears. Resum de dades, actualització 31/12/08.

text.gif Full núm. 25. Registre de Sida a les Illes Balears, actualització 31 de desembre de 2008. Resum de dades dels darrers anys.

text.gif Full núm. 26. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes balears. Actualització a 31 de desembre de 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 27. Sistema d'informació sobre nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears. Actualització a 31 de desembre de 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 28. Varicel·la i herpes zòster a les Illes Balears, any 2008.

text.gif Full  núm. 29. Brot importat de Triquinosi.

text.gif Full núm. 30. Casos de malalties de declaració obligatòria a les Illes Balears, 2008. Casos importats. Dades definitives.

text.gif Full núm. 31. SVMDO. Malaltia de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a les Illes Balears, 1993-2008.

text.gif Full núm. 32. SVMDO. Parotiditis a les Illes Balears, any 2008.

text.gif Full núm. 33. Vigilància de la nova soca de virus gripal A/H1N1.

text.gif Full núm. 34. Xarxa sentinella de vigilància de grip. Illes Balears temporada 2008-2009. Informe final. Resum de dades de final de la temporada de vigilància (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 35. Xarxa sentinella de vigilància de grip. Illes Balears temporada 2008-2009. Informe final. Resum de dades de final de la temporada de vigilància (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 36. Brots alimentaris. Any 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 37. Brots alimentaris. Any 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 38. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears. Any 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 39. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears. Any 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 40. SVMDO Malaltia meningocòccica. Illes Balears 2008 i periode 1999-2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 41. SVMDO Malaltia meningocòccica. Illes balears 2008 i periode 1999-2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 42. Tuberculosi a les Illes Balears. SVMDO. Any 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 43. Tuberculosi a les Illes Balears. SVMDO. Any 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 44. Pla d'erradicació de la Poliomelitis a les Illes Balears. Actualització 2008.

text.gif Full núm. 45. Document sobre estratègia de vigilància de la infecció pel nou virus de grip A/H1N1.

text.gif Full núm. 46. Informació procedent de la xarxa de metges sentinella de grip, setmanes 40-47.

text.gif Full núm. 47. interrupcions voluntàries de l'embaràs. Illes Balears 2007 (part 1 de 3).

text.gif Full núm. 48. Interrupcions voluntàries de l'embaràs. Illes Balears 2007 (part 2 de 3).

text.gif Full núm. 49. Interrupcions voluntàries de l'embaràs. Illes Balears 2007 (part 3 de 3).

text.gif Full núm. 50. Informació d'interès sobre el Xarampió.

text.gif Full núm. 51. Brots d'origen no alimentari. Illes Balears, 2004-2008.

text.gif Full núm. 52. Sida a les Illes Balears. Servei d'Epidemiologia. Actualització a 30 de juny de 2009. Dades no consolidades any 2009.