Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2008

 

text.gif Full núm. 1. Hepatitis E.

text.gif Full núm. 2. Nous diagnòstics d'infecció per VIH a les Illes Balears (actualització 30-06-2007).

text.gif Full núm. 3. Registre de Sida a 30 de juny de 2007.

text.gif Full núm. 4. Xarxa sentinella de grip (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 5. Xarxa sentinella de grip (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 6. Registre d'incidències ateses pel Servei d'Epidemiologia, any 2007.

text.gif Full núm. 7. Brots alimentaris, any 2007 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 8. Brots alimentaris, any 2007 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 9. Casos autòctons i importats de malalties de declaració obligatoria, any 2007.

text.gif Full núm. 10. Compliment en la tramesa de protocols. Atenció primària, any 2007 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 11. Compliment en la tramesa de protocols. Atenció primària, any 2007 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 12. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears, any 2006, dades definitives (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 13. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears, any 2006, dades definitives (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 14. Retard de les notificacions a les Illes Balears, any 2007.

text.gif Full núm. 15. SVMDO Casos de malalties individualitzades. Subnotificació, Illes Balears any 2007.

text.gif Full núm. 16 SVMDO Casos autòctons, dades definitives, any 2007.

text.gif Full núm. 17. SVMDO Interrupció voluntària de l'embaràs a dones residents a Palma, any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 18. SVMDO Interrupció voluntària de l'embaràs a dones residents a Palma, any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 19. Informe de brot de legionel·losi a la zona del Coll d'En Rabassa (Palma).

text.gif Full núm. 20. Sistema d'informació per onada de calor (SIOC 2008). Actiu de juny a final de setembre.

text.gif Full núm. 21. Resultats estudi pilot "urgències relacionades amb el consum de drogues a Mallorca" (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 22. Resultats estudi pilot "urgències relacionades amb el consum de drogues a Mallorca" (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 23. Brots d'origen no alimentari, Illes Balears 2003-2007.

text.gif Full núm. 24. SVMDO Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears, any 2007 (part I de II).

text.gif Full núm. 25. SVMDO Malaltia Meningocòcica a les Illes Balears, any 2007 (part II de II).

text.gif Full núm. 26. Malaltia Meningocòccica a espanya, temporada 2006-2007.

text.gif Full núm. 27. Brot de gastroenteritis aguda d'etiologia mixta a una residència geriàtrica.

text.gif Full núm. 28. SEIPAD. Resultats 2007 de l'indicador d'admissions a tractament a les Illes Balears (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 29. SEIPAD. Resultats 2007 de l'indicador d'admissions a tractament a les Illes Balears (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 30. Sistema d'informació de nous diagnòstics d'infecció per VIH a les Illes Balears (actualització 31 de desembre de 2007).

text.gif Full núm. 31. Registre de SIDA a les Illes Balears. Actualització 31 de desembre de 2007

text.gif Full núm. 32. Casos de malalties de declaració obligatoria a les Illes Balears, 2007. Casos importats. Dades definitives.

text.gif Full núm. 33. Interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears, 2007. Informació provisional a juliol de 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 34. Interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears, 2007. Informació provisional a juliol de 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 35. Rel Registre poblacionalde càncer de les Illes Balears.

text.gif Full núm. 36. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears, any 2007 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 37. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears, any 2007 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 38. Situació de la Parotiditis a Espanya. Actualització a juny de 2008. Informació del Centre Nacional d'Epidemiologia.

text.gif Full núm. 39. Parotiditis a les Illes Balears, any 2007.

text.gif Full núm. 40. SVMDO Xarampió a Europa, any 2007.

text.gif Full núm. 41. SVMDO Pla d'eliminació del xarampió a Espanya, any 2007.

text.gif Full núm. 42. Xarxa sentinella de vigilància de grip a les Illes Balears. Temporada 2007-2008. Informe final. Resum de dades de final de la temporada de vigilància.

text.gif Full núm. 43. Xarxa sentinella de vigilància de grip a les Illes Balears. Temporada 2008-2009. Estructura, característiques i indicadors.

text.gif Full núm. 44. Pla d'eradicació de la poliomelitis, any 2007 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 45. Pla d'eradicació de la poliomelitis, any 2007 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 46. Estudi de l'Ictus mitjançant metges sentinelles d'atenció primària. Resultats de la recollida de l'episodi inicial. Març 2007-Febrer 2008 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 47. Estudi de l'Ictus mitjançant metges sentinelles d'atenció primària. Resultats de la recollida de l'episodi inical. Març 2007-Febrer 2008 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 48. Vigilància de la Tuberculosi a les Illes Balears. Caracterització de casos infra-declarats 2005-2007.

text.gif Full núm. 49-50. Brot comunitari de legionel·losi a Santa Eulàlia.

text.gif Full núm. 51. Tuberculosi a les Illes Balears, 1999-2007.

text.gif Full núm. 52. tuberculosi respiratòria a les Illes Balears. Anys 1999-2007.

text.gif  Full núm. 53. Xarxa sentinella de vigilància de grip a les Illes Balears. Temporada 2008-2009 (setmanes 40-2008 a 2-2009).