Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2007

 

text.gif Full núm. 1. Registre de SIDA a 30 de juny de 2006.

text.gif Full núm. 2. Mortalitat drogues 2005.

text.gif Full núm. 3. SEIPAD - Urgències drogues Eivisssa 2005 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 4. SEIPAD - Urgències drogues Eivissa 2005 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 5. Xarxa sentinella de grip set 04 - set 05 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 6. Xarxa sentinella de grip set 04 - set 05 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 7. Guia maneig manipuladors brots.

text.gif Full núm. 8. IVE 2005 dades definitives (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 9. IVE 2005 dades definitives (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 10. SVMDO Compliment A Primària (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 11. SVMDO Compliment A Primària (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 12. Brots alimentaris 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 13. Brots alimentaris 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 14. IVE Illes Balears 2006 prov_març 2007 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 15. IVE Illes Balears 2006 prov_març 2007 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 16. SVMDO vigilancia PFA Illes Balears 2006.

text.gif Full núm. 17. Polio Pla d'actuació 2007.

text.gif Full núm. 18. SVMDO 2006. Casos autòctons.

text.gif Full núm. 19. SVMDO 2006. Individualitzades i subnotificació.

text.gif Full núm. 20. SVMDO. Retard de les comunicacions.

text.gif Full núm. 21. Sistema d'informació Onada de calor.

text.gif Full núm. 22. Registre de nous diagnòstic d'VIH a 31 de desembre de 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 23. Registre de nous diagnòstics d'VIH a 31 de desembre 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 24. SVMDO Febre Botonosa Febre Recurrent 2006

text.gif Full núm. 25. SVMDO Diarrea infecciosa aguda 2006.

text.gif Full núm. 26. SVMDO Varicel.la 2006.

text.gif Full núm. 27. Brots de transmissió no alimentària.

text.gif Full núm. 28. SEIPAD 2006 tractaments Illes Balears. Part 1 de 2

text.gif Full núm. 29. SEIPAD 2006 tractaments Illes Balears. Part 2 de 2

text.gif Full núm. 30. SVMDO MT Sexual 2006.

text.gif Full núm. 31. SVMDO Casos importats 2006.

text.gif Full núm. 32. SVMDO Malatia Meningocòccica a les Illes Balears, any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 33. SVMDO Malaltia Meningocòccica a les Illes Balears, any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 34. Virus Chikungunya.

text.gif Full núm. 35. SVMDO Parotiditis any 2006..

text.gif Full núm. 36. SVMDO tuberculosi any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 37. SVMDO tuberculosi any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 38. SVMDO. Sífilis congènita i Lepra any 2006.

text.gif Full núm. 39. SVMDO Rubeola, Tosferina, Tetan any 2006.

text.gif Full núm. 40. SVMDO Xarampió any 2006.

text.gif Full núm. 41. SVMDO Hepatitis B i altres, any 2006.

text.gif Full núm. 42. SVMDO Malalties enteriques, any 2006.

text.gif Full núm. 43. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears, any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 44. SVMDO Legionel·losi a les Illes Balears, any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 45. SVMDO interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears, primer semestre 2007 (part 1 de 2) .

text.gif Full núm. 46. SMVDO interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears, primer semestre 2007 (part 2 de  2).

text.gif Full núm. 47. seipad urgències er drogues a Eivissa, any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 48. seipad urgències per drogues a Eivissa, any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 49. seipad mortalitat per drogues, any 2006 (part 1 de 2).

text.gif Full núm. 50. seipad mortalitat per drogues, any 2006 (part 2 de 2).

text.gif Full núm. 51. Onada de calor temporada 2007.

text.gif Full núm. 52. SVMDO Leishmaniosi a les Illes balears, any 2006.