Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2005

 

text.gif full_01_05.pdf

text.gif Núm 2. Vigilància de grip. Informació de la Xarxa sentinella de les Illes Balears (temporada 2004-2005). Actualització brot de parotiditis a Eivissa (02/02/05)

text.gif Núm 3. Malalties de declaració obligatòria. Illes Balears. Any 2004 (dades provisionals) i any 2003

text.gif Núm 4. Malalties de declaració obligatòria. Atenció primària. Compliment en la tramesa de protocols. Any 2004

text.gif Núm 5. Actualització del brot de parotiditis a Eivissa (22/02/05)

text.gif Núm 6. Brots alimentaris. Any 2004 (part 1 de 2)

text.gif Núm 7. Brots alimentaris. Any 2004 (part 2 de 2)

text.gif Núm 8. Observatori espanyol sobre drogues (OED). Indicador d'admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives, resultats de l'any 2003 a les Illes Balears (part 1 de 2)

text.gif Núm 9. Observatori espanyol sobre drogues (OED). Indicador d'admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives, resultats de l'any 2003 a les Illes Balears (part 2 de 2)

text.gif Núm 10. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears. Any 2003 (part 1 de 2)

text.gif Núm 11. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears. Any 2003 (part 2 de 2)

text.gif Núm 12. Brot de febre hemorràgica viral (FHV) per virus Marburg a Angola

text.gif Núm 13. Distribució d'una soca de virus gripal A/N2H2. Sistema d'informació permanent sobre addicció a drogues

text.gif Núm 14. Sistema d'informació permanent sobre addicció a drogues (Observatorio Español sobre Drogas). Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives (Illes Balears, any 2004)

text.gif Núm 15. Actualització del brot de parotiditis a Eivissa (3 de maig de 2005)

text.gif Núm 16. Xarxa de vigilància epidemiològica a les Illes Balears. Malalties de declaració obligatòria

text.gif Núm 17. Interrupció voluntària de l'embaràs a les Illes Balears, dades provisionals 2004

text.gif Núm 18. Malalties de declaració obligatòria. Atenció primària. Compliment en la tramesa de protocols numèrics.

text.gif Núm 19. Sistema d'informació sobre SIDA-VIH. Actualització de dades a 31-12-2004 (part 1 de 2)

text.gif Núm 20. Sistema d'informació sobre SIDA-VIH. Actualització de dades a 31-12-2004 (part 2 de 2)

text.gif Núm 21. Malalties de declaració obligatòria a les Illes Balears, 2004. Casos importats. Dades definitives

text.gif Núm 22. Malalties de declaració obligatòria a les Illes Balears, 2004 (no inclou casos importats). Dades definitives

text.gif Núm 23. Sistema de vigilància de malalties de declaració obligatòria. Any 2004. Retard en la comunicació. Dades definitives

text.gif Núm 24. Sistema de vigilància de malalties de declaració obligatòria. Any 2004. Subnotificació de casos. Dades definitives

text.gif Núm 25. Onada de calor. Sistema d'informació 2005. Resum de les activitats a les Illes Balears

text.gif Núm 26. Parotiditis a les Illes Balears (actualització a la setmana 26 de 2005)

text.gif Núm 27. Grip a les Illes Balears, 2004

text.gif Núm 28. Malalties transmeses per paparres, Illes Balears 2004

text.gif Núm 29. Malalties de transmissió sexual, Illes Balears 2004

text.gif Núm 30. Pla d'eliminació del xarampió

text.gif Núm 31. Diarrea infecciosa aguda. Illes Balears, 2004

text.gif Núm 32. Tuberculosi a les Illes Balears. Any 2004 (part 1 de 2)

text.gif Núm 33. Tuberculosi a les Illes Balears. Any 2004 (part 2 de 2)

text.gif Núm 34. Malaltia meningocòccica a les Illes Balears, any 2004. Resum de dades. Informació definitiva (no s'inclouen els casos importats)

text.gif Núm 35. Varicel·la a les Illes Balears, 2004

text.gif Núm 36. Haemophilus a les Illes Balears, any 2004

text.gif Núm 37. Xarxa sentinella de vigilància de grip. Illes Balears. Temporada 2004-2005. Informe final

text.gif Núm 38. Legionel·losi a les Illes Balears. Any 2004. Resum de dades. Informació definitiva (no s'inclouen els casos importats)

text.gif Núm 39. Leishmaniosi a les Illes Balears. Any 2004. Resum de dades. Informació definitiva (no s'inclouen els casos importats)

text.gif Núm 40. Hepatitis víriques de transmissió parenteral. Illes Balears, 2004

text.gif Núm 41. Registre de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (MCJ). Actualització 2004

text.gif Núm 42. Malalties entèriques de transmissió principalment hídrica: disenteria bacil·lar, febre tifoide i paratifoide i hepatitis A. Illes Balears 2004

text.gif Núm 43. Interrupcions voluntàries de l'embaràs a les Illes Balears, primer semestre de 2005

text.gif Núm 44. Evolució de les interrupcions voluntàries de l'embaràs en adolescents de les Illes Balears

text.gif Núm 45. Malalties de declaració obligatòria. Illes Balears. Any 2005 (distribució per illa; dades provisionals) i any 2004 (dades definitives). No inclosos els casos importats

text.gif Núm 46. Sistema de vigilància de malalties de declaració obligatòria. Dades sobre compliment en la tramesa de protocols de notificació numèrica (atenció primària)

text.gif Núm 47. Observatori espanyol sobre drogues (OED). Indicador d'admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives, resultats de l'any 2004 a les Illes Balears (part 1 de 2)

text.gif Núm 48. Observatori espanyol sobre drogues (OED). Indicador d'admissions a tractament per consum de substàncies psicoactives, resultats de l'any 2004 a les Illes Balears (part 2 de 2)

text.gif Núm 49. Actualització de la grip aviar. Centre Nacional d'Epidemiologia (19 de desembre de 2005)

text.gif Núm 50. Pandèmia de grip. Part 1 de 3

text.gif Núm 51. Pandèmia de grip. Part 2 de 3

text.gif Núm 52. Pandèmia de grip. Part 3 de 3