Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2003


text.gif Núms 1-2. Brot d'escarlatina a una escola

text.gif Núm 3. Malalties de declaració obligatòria. Illes Balears. Any 2002

text.gif Núm 4. Temporada gripal 2002-2003

text.gif Núm 5. Anàlisi de les dades recollides per la xarxa de vigilància epidemiològica a les Illes Balears. Any 2002

text.gif Núm 6. Brots no alimentaris. Any 2002

text.gif Núm 7. Brots alimentaris. Any 2002

text.gif Núm 8. Listeriosi

text.gif Núm 9. Estat del xarampió a Espanya. Any 2002. Pla nacional d'eliminació del xarampió

text.gifNúm 10. Malalties entèriques a les Illes Balears. Any 2002

text.gif Núms 11-12. Hepatitis vírica E

text.gif Núm 13. Malalties de transmissió sexual a les Illes Balears. Any 2002

text.gif Núms 14-15. Estudi de la malaltia invasora per streptococcus pneumoniae a nins menors de 5 anys a Espanya

text.gif Núm 16. SIDA a Balears: actualització a 31 de desembre de 2002. Dades del 1981. Resum de dades (part 1 de 2)

text.gif Núm 17. SIDA a Balears: actualització a 31 de desembre de 2002. Dades des del 1981. Resum de dades (part 2 de 2)

text.gif Núm 18. Maneig d'un cas sospitós de síndrome respiratòria aguda greu (SRAG)zxx

text.gif Núm 19. Estadística d'interrupció voluntària de l'embaràs a Balears

text.gif Núm 20. Malalties de declaració obligatòria 2002. Dades definitives

text.gif Núm 21. Atenció primària. Any 2002. Nivell de resposta en la tramesa de protocols numèrics al sistema de malalties de declaració obligatòria. Dades definitives. Comparació amb l'any 2001

text.gif Núm 22. Brot per virus de la verola del simi als Estats Units d'Amèrica

text.gif Núm 23. Paludisme importat anys 1990-2003. Illes Balears

text.gif Núm 24. Tuberculosi a les Illes Balears, 2002 (part 1 de 3)

text.gif Núm 25. Tuberculosi: formes no respiratòries (part 2 de 3)

text.gif Núm 26. Tuberculosi a les Illes Balears:casos importats (part 3 de 3)

text.gif Núm 27. Malaltia invasiva per haemophilus influenzae. Illes Balears, 2002

text.gif Núms 28-29. Malaltia meningocòccica a les Illes Balears, any 2002

text.gif Núm 30. Meningocòccia a Espanya. Dades provisionals temporada 2002-2003 (setmana 41/2002 a 40/2003)

text.gif Núm 31. Legionel·losi a les Illes Balears. Any 2002

text.gif Núm 32. Malalties de declaració obligatòria. Any 2003

text.gif Núm 33. Registre de malalties de declaració obligatòria. Compliment des d'atenció primària

text.gif Núm 34. Malaltia meningocòccica a les Illes Balears, any 2003

text.gif Núms 35-36. Estudi de la malaltia invasora per pneumococ. Resultats del primer semestre de 2003 a les Illes Balears

text.gif Núm 37. Informe de brot de gastroenteritis per salmonel·la

text.gif Núm 38. Sistema d'informació sobre VIH-SIDA a les Illes Balears. Sistema de notificació de nous diagnòstics de VIH (part 1 de 2)

text.gif Núm 39. Sistema d'informació sobre VIH-SIDA a les Illes Balears. Sistema de notificació de nous diagnòstics de VIH (part 2 de 2)

text.gif Núm 40. SIDA a Balears: actualització a 30 de juny de 2003. Resum de dades (part 1 de 2)

text.gif Núm 41. SIDA a Balears: actualització a 30 de juny de 2003. Resum de dades (part 2de 2)

text.gif Núm 42. Estadística Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs a les Illes Balears

text.gif Núm 43. Xarxa sentinella per a la vigilància de grip. Inici temporada 2003 - 2004

text.gif Núm 44. Registre de la malaltia de Creutzfeldt - Jakob

text.gif Núm 45. Parotiditis i Tos ferina 2002

text.gif Núm 46. Centre Nacional d'Epidemiologia. Informació xarxa grip setmana 48 i dades acumulades

text.gif Núm 47. Hepatitis víriques 2002

text.gif Núm 48. Infecció per gonocòccia i sífilis a les Illes Balears

text.gif Núm 49. MDO. Casos per zona bàsica. Any 2003 (fins a setmana 49). Dades provisionals

text.gif Núms 50-51. Xarampió. Pla Nacional d'Eliminació 2001-2003

text.gif Núms 52-53. MDO 2002-2003 per illes