Torna

Epidemiologia

bann_fulls.jpg

Llistat d'informes de vigilància epidemiològica corresponents a l'any 2002

 

text.gif Núms 1-2. Taula meningitis meningocòccica. Any 2001

text.gif Núm 3. Serotipus salmonel·la. Laboratori microbiologia Conselleria de Salut i Consum. Any 2001

text.gif Núm 4. Xarxa de vigilància epidemiològica a les Illes Balears. Varicel·la any 2001

text.gif Núm 5. Xarampió, rubèola i parotiditis. Any 2001

text.gif Núm 6. Resum meningitis meningocòccica. Any 2002 (actualització)

text.gif Núm 7. Hepatitis víriques. Any 200

text.gif Núm 8. MDO 2001

text.gif Núms 9-10. Brots de toxiinfecció alimentària. Any 2001

text.gif Núms 11-12. Individualitzades rebudes

text.gif Núms 13-14. Registre de lepra. Any 2001

text.gif Núm 15. Progressos en el pla d'eradicació de la polio. Any 2001. part I

text.gif Núm 16. Progressos en el pla d'eradicació de la polio. Any 2001. part II

text.gif Núm 17. SIDA a Balears. Actualització a 31 desembre de 2001

text.gif Núm 18. Informe brot alimentari a un restaurant d'Eivissa

text.gif Núm 19. Classificació dels casos sospitosos de xarampió

text.gif Núms 20-21. Paludisme. Any 2001

text.gif Núm 22. Brots no alimentaris. Any 2001

text.gif Núm 23. La regió europea de l'OMS és declarada lliure de polio

text.gif Núm 24. Xarxa europea de vigilància epidemiològica

text.gif Núm 25. Sistema d'informació sobre toxicomanies. Any 2001. part I

text.gif Núm 26. Sistema d'informació sobre toxicomanies. Any 2001. part II

text.gif Núm 27. Sistema d'informació sobre toxicomanies. Any 2001. part III

text.gif Núm 28. Malalties entèriques a les Illes Balears. Any 2001

text.gif Núm 29. Legionel·losi a les Illes Balears. Any 2001

text.gif Núm 30. Tuberculosi a les Illes Balears. Any 2001. part I

text.gif Núm 31. Tuberculosi a les Illes Balears. Any 2001. part II

text.gif Núm 32. Malalties de baixa incidència. tètan, brucel·losi, leishmania i tos ferina. Any 2001 i sèries històriques

text.gif Núm 33. Vigilància epidemiològica del grip. Temporada 2001-2002

text.gif Núm 34. Meningitis. Any 2001

text.gif Núms 35-36. Tètan. Aspectes bàsics i pautes de prevenció

text.gif Núm 37. Estadístiques IVES. Any 2002

text.gif Núm 38. Malalties no autòctones Any 2002

text.gif Núm 39. Mdo individualitzades notificades fins setmana 39. Any 2002

text.gif Núm 40. Xarxa sentinella per a la vigilància de grip. Inici temporada 2002-2003

text.gif Núm 41. Informe brot alimentari a un equip de futbol

text.gif Núm 42. Informe brot Hepatitis B

text.gif Núm 43. Informe brot Hepatitis A

text.gif Núm 44. Brot xarampió a Eivissa

text.gif Núm 45. SIDA a Balears. Resum de dades. part 1 de 2

text.gif Núm 46. SIDA a Balears. Resum de dades. part 2 de 2

text.gif Núm 47. Probable intoxicació per pesticides

text.gif Núm 48. Malaltia meningocòccica a les Illes Balears. Any 2002

text.gif Núms 49-50. Registre d'IVES

text.gif Núms 51-52. Dades de la xarxa sentinella de grip ( set 40-52 )