Torna

Epidemiologia

Febre Crimea Congo virus

lazo_pdf.gif CCAES Avaluació del risc [26 d'abril de 2017]

  

Documents tècnics

lazo_pdf.gif Aspectes bàsics [actualitzat 4/7/17]

Aspectes preventius i tractament [actualitzat 4/7/17]

Cas: definició, classificació, notificació [actualitzat 4/7/17]

Definició-classificació-notificació de contactes [actualitzat 4/7/17]

Distribució de funcions [actualitzat 4/7/17]

Diagnòstic diferencial - algoritme diagnòstic [actualitzat 4/7/17]

Embalatge i etiquetatge per a l'enviament de espècimens diagnòstics [actualitzat 4/7/17]

Esquema bàsic de vigilància [actualitzat 4/7/17]

Bibliografia [actualitzat 4/7/17]