ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

 

Ja hem publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears.

A la Resolució i els seus annexos podreu trobar el calendari de tot el procés, dia i lloc de la prova, preu i nº de compte on fer l'ingrés, la sol·licitud d'inscripció...

El termini d'inscripció per fer la prova d'accés específica és de dia 18 fins dia 24 de maig de 2017 (ambdós inclosos). També, durant aquest període, s'ha de presentar el document que justifiqui que s'està exempt de fer la prova específica, si és el cas (veure nomativa de cada modalitat esportiva).

NOVETAT

DIA, HORA I LLOC DEFINITIU DE LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES DE LES DIFERENTS MODALITATS ESPORTIVES, JUNY 2017

PROVES A MALLORCA

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

2 juny

18h

Pista “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Bàsquet

Es posposa al setembre

Busseig

Es suspèn

Futbol

4 juny

10h

Club Recreativo La Victoria

Sa Indioteria

Handbol

Es suspèn

Hípica

Es posposa al setembre

Muntanya

10 juny

7:30h

Més informació a la reunió prèvia.

Piragüisme

Es posposa al setembre

Salvament i socorrisme

6 juny

19:30h

Piscina coberta “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Vela

1 juny

16h

Club Nàutic s’Arenal

(C/ Roses, s/n, 07600 l’Arenal, Llucmajor, Mallorca)

Cicle final/nivell II

 

 

 

Hípica, salt doma i concurs

Es posposa al setembre

Escalada

Es suspèn

 

Més informació a la reunió prèvia.

Barranquisme

Es suspèn

 

Mitja muntanya

10 i 11 juny

 7:30h

PROVES A MENORCA

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

Es posposa al setembre

Bàsquet

Es posposa al setembre

Busseig

Es suspèn

Futbol

18 juny

10h

Camp de futbol del CD Menorca (Maó)

 

Hípica

Es posposa a setembre

Muntanya

Es suspèn

Piragüisme

Es posposa al setembre

Salvament i socorrisme

Es suspèn

Vela

Es posposa al setembre

Cicle final/nivell II

 

 

 

Hípica, salt doma i concurs

Es posposa al setembre

PROVES A EIVISSA

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

Es posposa al setembre

Bàsquet

Es posposa al setembre

Busseig

Es suspèn

Futbol

18 juny

10h

Can Misses (Eivissa)

Handbol

Es suspèn

Hípica

Es posposa al setembre

Muntanya

Es posposa al setembre

Piragüisme

Es posposa al setembre

Salvament i socorrisme

Es posposa al setembre

Vela

Es posposa al setembre

- Les persones inscrites a les modalitats esportives en les quals es suspenen les proves, per falta d'inscripció, poden sol·licitar a la federació corresponent la devolució del pagament de la prova d'accés. En el cas de les modalitats en les quals les proves es posposen al setembre, es podrà sol·licitar la devolució en el cas que no es faci la prova en aquesta segona convocatòria de setembre.

- En la primera quinzena de juny es publicarà la Resolució d'admissió i matrícula on s'indicarà quines modalitats esportives han de realitzar el procés d'admissió i matrícula en aquest mes de juny-juliol. Les persones exemptes de fer la prova d'accés (s'indicarà de quines modalitats esportives) també han de realitzar aquest procés. Al setembre s'obrirà un segon termini de proves d'accés, admissió i matrícula.

Ja hem publicat la Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de maig de 2017 per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals de les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure, atletisme i futbol a l’illa de Mallorca per al curs 2017/2018.

NOVETAT

Ja hem publicat la Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de juny de 2017 per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals de les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial/nivell I de Tècnic Esportiu en salvament i socorrisme, i en muntanya i escalada, a l’illa de Mallorca, i en futbol a les illes de Menorca i Eivissa, i del cicle final/nivell II de Tècnic Esportiu en mitja muntanya a Mallorca, per al curs 2017/2018.

Resolució Tribunal proves accés futbol i socorrisme.pdfResolució nomenaments tribunals: proves accés futbol, muntanya i socorrisme.pdf

Resolució canvi avaluador a Menorca.pdfResolució canvi avaluador a Menorca.pdf