Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT 15/abril/2018

Resolució del Director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 d’abril de 2018 per la qual es nomenen els membres de les diferents comissions avaluadores de les proves d’accés de caràcter general 2018

Comissió avaluadora proves accés generals 2018.pdfComissió avaluadora proves accés generals 2018.pdf

NOVETAT  9/abril/2018
Ja s'han publicat les dues resolucions que regulen les proves de maduresa o proves d'accés de caràcter general per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives:

Resolució prova general 2018 per accedir al Grau Mitjà i al Grau Superior dels Ensenyaments Esportius

La inscripció a les proves es pot fer del 23 al 25 d'abril de 2018 a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca), a l'IES Algarb (Eivissa) i a les delegacions territorials d'educació de Menorca i Eivissa.
Les proves de Grau Mitjà es duran a terme els dies 7 i 8 de maig i les proves de Grau Superior dia 7 de maig, a l'IES CTEIB (Mallorca), a l'IES Cap de Llevant (Menorca) i a l'IES Algarb (Eivissa).