Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

EXEMPLES D'EXÀMENS PER A LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL A CICLE INICIAL DE GRAU MITJÀ.

GM Àmbit.pdfGM Àmbit.pdf

GM Català.pdfGM Català.pdf

GM Socials.pdfGM Socials.pdf

EXEMPLES D'EXÀMENS PER A LES PROVES D'ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL A CICLE SUPERIOR

GS Anglés.pdfGS Anglés.pdf

GS Castellà.pdfGS Castellà.pdf

GS Català.pdfGS Català.pdf