Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Hem de diferenciar clarament els dos formats d'inscripció als cursos:

         - Format diürn 100% presencial: les hores de classe seran les habituals d'un IES, de les 8h a 14h més les hores de pràctiques que es faran fora d'aquest horari en els centres o clubs esportius.

         - Format nocturn semi presencial, amb unes hores de caràcter pràctic presencial i unes altres hores de feina telemàtica. El calendari d'assistència (dies i hores) s'establirà conjuntament entre la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la federació corresponent. De forma orientativa:

                  - El bloc comú s'impartirà 2 dies entre setmana, de 19h a 22h.

                  - El bloc específic es concentrarà entre algun dia entre setmana, dies de caps de setmana i/o dies de vacances.

           Tot d'una que tenguem el calendari de cada modalitat esportiva el farem públic.