Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

SUBVENCIONS

a) Convocatòries amb termini de sol·licitud obert

1. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (enllaç a la convocatòria)

2. Per al al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents (enllaç a la convocatòria)

3. Per a actuacions d’eficiència energètica del sector industrial (enllaç a la convocatòria)

b) Convocatòries amb termini de sol·licitud tancat en període de justificació

1. Convocatòria per a l’adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs (enllaç a la convocatòria)

2. Convocatòria de subvencions a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (enllaç a la convocatòria)

3. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES I) (enllaç a la convocatòria)

4. Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears  (enllaç a la convocatòria)

5. Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears (empreses) (enllaç a la convocatòria)

6. Per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals (enllaç a la convocatòria)

c) Tràmits telemàtics

1. Sol·licitud

2. Aportació documentació complementària

3. Consulta estat administratiu de l'expedient