Torna

Portal energètic

Assistent per a la tramitació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència

 Seleccionau la combinació adient de potència i ubicació:

Potència     Ubicació
     

 


a) Fins a 10 kW, sòl rústic protegit

1. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant la tramesa  d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, en el qual us indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

2. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant un correu electrònic,  l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió  sol·licitat. 

 

3. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

4. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Connexió i verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa: https://precimendesa.es/

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a contrato_re_bt@enel.com

- Connexió i verificació de les instal·lacions de  mesura mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a gesa_fotovoltaicas@endesa.es

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com  

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol (sampolenergia@sampol.com)

 

5. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

6. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)

Podeu trobar una llista completa de totes les comercialitzadores existents a l’adreça  http://www.cnmc.es/

 

7. Altres Aspectes:

 • Per a la tramitació d’aquestes instal·lacions, no és necessari constituir aval.
 • Aquestes instal·lacions no estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental. 
 • Urbanísticament es regirà segons el que disposa el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

b) Fins a 10 kW, sòl rústic no protegit


1. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant  la tramesa d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, en el qual us indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

2. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant un correu electrònic,  l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió sol·licitat. 

 

3. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

4. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Connexió i verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa: www.precimendesa.es

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a  contrato_re-bt@enel.com

- Connexió i verificació de les instal·lacions de  mesura mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a gesa_fotovoltaicas@endesa.es

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014,  mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com 

 

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol (sampolenergia@sampol.com)

 

5. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu dIinstal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'adreçarà a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

6. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional de Mercats i la Competència)

Podeu trobar una llista completa de totes les comercialitzadores existents a l’adreça http://www.cnmc.es/ 

 

7. Altres Aspectes:

 • Per a la tramitació d’aquestes instal·lacions, no és necessari constituir aval.
 • Aquestes instal·lacions no estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental. 
 • Urbanísticament es regirà segons el que disposa el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.


 

c) Fins a 10 kW, sòl urbà

1. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant la tramesa  d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011.L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, en el qual us indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

2. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant un correu electrònic,  l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió sol·licitat. 

 

3. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

4. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Connexió i verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa: www.precimendesa.es

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a contrato_re_bt@enel.com

- Per a la verificació de les instal·lacions de mesura podeu accedir a la pàgina web www.precimendesa.es 

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com

 

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol (sampolenergia@sampol.com)

 

5. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'adreçarà a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

6. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional de Mercats i la Competència)

Podeu trobar una llista completa de totes les comercialitzadores existents a l’adreça http://www.cnmc.es/ 

 

7. Altres Aspectes:

 • Per a la tramitació d’aquestes instal·lacions, no és necessari constituir aval.
 • Aquestes instal·lacions no estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental. 
 • Urbanísticament, requereixen llicència de l'ajuntament al qual pertanyen els terrenys on es pretén construir la instal·lació. 


 


d) Més de 10kW  i fins a 100 kW, Sol rústic protegit

 

1. Constitució d'aval davant la Conselleria d'Economia i Competitivitat de 20€/KW (excepte l'administració autonòmica i els seus ens instrumentals).

 

2. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant la tramesa d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, en el qual s' indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

3. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant la tramesa d'un correu electrònic, l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió sol·licitat. 

 

4. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

5. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa Distribución Eléctrica: www.precimendesa.es

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a contrato_re_bt@enel.com

- Per a la verificació de les instal·lacions de mesura podeu accedir a la pàgina web www.precimendesa.es

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com 

 

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol Energia (sampolenergia@sampol.com)

 

6. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'adreçarà a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

7. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)

Podeu trobar un llistat de  les comercialitzadores  a l’adreça  www.cnmc.es

 

8. Altres Aspectes:

 • Aquestes instal·lacions  estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental, abans d'iniciar la tramitació del punt de connexió o al mateix temps, s'ha d'iniciar el procediment d'avaluació d'impacte ambiental mitjançant la presentació davant la Conselleria d'Economia i Competitivitat d'una memòria ambiental resum (Llei 11/2006, de 14 de setembre).
 • Urbanísticament es regirà segons el que disposa el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

 

 

e) Més de 10kW  i fins a 100 kW, Sol rústic no protegit

 

1. Constitució d'aval davant la Conselleria d'Economia i Competitivitat de 20€/KW (excepte l'administració autonòmica i els seus ens instrumentals).

 

2. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant la tramesa d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, en el qual us indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

3. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant correu electrònic,  l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió sol·licitat. 

 

4. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

5. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa: www.precimendesa.es

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a contrato_re_bt@enel.com 

- Per a la verificació de les instal·lacions de mesura podeu accedir a la pàgina web  www.precimendesa.es

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com

 

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol (sampolenergia@sampol.com)

 

6. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'adreçarà a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

7. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional de Mercats i la Competència)

Podeu trobar una llista completa de totes les comercialitzadores existents a l’adreça http://www.cnmc.es/

 

8. Altres Aspectes:

 • Aquestes instal·lacions no  estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental.
 • Urbanísticament es regirà segons el que disposa el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

 

 

 


 

 

f) Més de 10kW  i fins a 100 kW, Sol urbà

1. Constitució d'aval davant la Conselleria d'Economia i Competitivitat de 20€/KW (excepte l'administració autonómica i els seus ens instrumentals).

 

2. Sol·licitud del punt i de les condicions tècniques de connexió, mitjançant la tramesa d'un correu electrònic, a l'empresa distribuidora de la zona:

A aquest correu electrònic heu d’annexar, degudament emplenat, l’annex II del Reial decret 1699/2011. L’empresa distribuïdora donarà resposta a la sol·licitud, mitjançant un correu electrònic, al qual s' indicarà la resta de documentació que heu d’aportar.

 

3. Una vegada rebut l’informe de la distribuïdora, amb indicació del punt i de les condicions tècniques d’accés, heu d’informar, mitjançant correu electrònic,  l’empresa distribuïdora de l’acceptació del punt de connexió i de les condicions proposades: 

L'empresa distribuïdora us lliurarà l'informe que confirmi la validesa del punt de connexió sol·licitat. 

 

4. Diligència del certificat de la instal·lació (una vegada finalitzada). (enllaç al tràmit)

 

Aquest tràmit s'ha de fer presencialment a qualsevol delegació de la UDIT

 • Delegació de Palma (C/Bastió d’en Sanoguera, núm.2, 07002 Palma)
 • Delegació d’Inca
 • Delegació de Manacor
 • Delegació de Maó
 • Delegació de Ciutadella
 • Delegació d’Eivissa

5. Tramitació amb l’empresa distribuïdora de:

 • Contracte tècnic d’accés
 • Verificació de les instal·lacions de mesura i  generació
 • Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014

 Tramitació amb Endesa: www.precimendesa.es

 

- Contracte tècnic d’accés, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a contrato_re_bt@enel.com

- Per a la verificació de les instal·lacions de mesura podeu accedir a la pàgina web www.precimendesa.es

- Certificats segons els articles 39.1.C i 39.1.d del Reial decret 413/2014, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a regimen_especial_gesa@enel.com

 

Tramitació amb Vall de Sóller Energia (oficines@el-gas.es)

Tramitació amb Sampol (sampolenergia@sampol.com)

 

6. Sol·licitud de posada en servei i inscripció en la Secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

La sol·licitud s'adreçarà a la Direcció General d’Indústria i Energia (plaça de Son Castelló, núm.1, 07009 Palma)

 

7. Nomenament d’un representant davant la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)

Podeu trobar una llista completa de totes les comercialitzadores existents a l’adreça http://www.cnmc.es/

 

8. Altres Aspectes:

 • Aquestes instal·lacions no  estan sotmeses a avaluació d'impacte ambiental.
 • Urbanísticament requereix llicència de l'ajuntament al qual pertanyen els terrenys on es pretén construir la instal·lació.