Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

17/04/2020

Suport funcional a la direcció general de modernització i administració digital a realitzar per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) de 1 de gener a 31 de març de 2020

MEPRO 2019 14059

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2019 14059

Objecte: Suport funcional

Pressupost: 406.607,04 €

Obligacions econòmiques:   Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors( BOIB Núm 114 de 15 de setembre de 2018)

Durada: 3 mesos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 27 de desembre de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document