Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Servei de manteniment dels programes REGCON i ADVOCAX i del parc informàtic de la Conselleria de Presidència

MEPRO 2016 7867

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Presidència

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2016 7867

Objecte: Prestació del manteniment dels programes REGCON i ADVOCAX com també el suport al parc microinformàtic de la Conselleria de Presidència

Pressupost: 45.332,96 euros

Obligacions econòmiques: Publicades al BOIB núm. 41 de 24 de març de 2015

Durada:  1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14 de desembre de 2016


Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:


Observacions: Prorrogat per un any, fins el 31 de desembre de 2018, per el mateix import i tarifes. Data d’aprovació de la pròrroga 21 de novembre de 2017 (PCV33 2017 5995)


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document