Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

14/04/2020

Servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereixen determinats tràmits de la CAIB durant el 2020

MEPRO 2019 9778

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient:MEPRO 2019 9778

Objecte: Servei de suport telefònic al ciutadà

Pressupost: 17.109,00 €

Obligacions econòmiques:   Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors( BOIB Núm 114 de 15 de setembre de 2018)

Durada: 2 anys

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 22 de novembre de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document