Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE)

MEPRO 2015/5841

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2015/5841

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per a la prestació d’un servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE)

Pressupost: 642.489,94 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada: Des de l’1 de gener de 2016 o des de la notificació de l’encàrrec si es posterior, fins 31 de desembre de 2017
Data d'aprovació/signatura de l'acord: 9 de desembre de 2015


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: Encàrrec de gestió prorrogat durant els anys 2018-2019 (PRO11 2017/5683)

Per a més informació podeu descarregar el següent document