Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Pròrroga del termini de la prestació del servei d’execució de les actuacions corresponents a la Factoria d’Innovació durant l’any 2018

MOD04 2018/4243

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General d’Innovació i Recerca. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. 

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MOD04 2018/4243

Objecte: Pròrroga del termini d’execució de les actuacions corresponents a la Factoria d’Innovació que ha de realitzar per la Fundació BIT a l’any 2018 ( exp. origen 2017/ 8631).

Pressupost: 485.657,53 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Aquest expedient d’encàrrec de gestió es troba cofinançat en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Durada: Des de l’1 de desembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019


Data d'aprovació/signatura de l'acord: 31 de juliol de 2018


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document