Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa

MEPRO 2018/4938

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2018/4938

Objecte: Manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa

Pressupost: 23.048,75 € 

Obligacions econòmiques:

Resolució de 31 de juliol de 2018, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, d’aprovació de l’expedient d’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la DG de Comerç i Empresa

Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 d’octubre de 2014 per la qual s’aproven les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 150 d’1 de novembre de 2015) i la seva modificació, aprovada per Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat, de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41 de 24/03/2015).

Durada: Des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 


Data d'aprovació/signatura de l'acord:  31 de juliol de 2018: Resolució d’aprovació de l’expedient d’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la DG de Comerç i Empresa.

1 d’agost de 2018: Signatura de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al manteniment evolutiu del programa JOCS per incorporar noves funcionalitats necessàries pel Servei de Joc de la Direcció General de Comerç i Empresa


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document