Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012

MEPRO 2018 7170

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Transparència i Bon Govern

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació BIT

Núm. Expedient: MEPRO 2018 7170

Objecte: Gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012.

Pressupost: 72.705,62 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnolog.ia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.

Durada: Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019, i es podrà prorrogar com a màxim per un any.

Data d'aprovació/signatura de l'acord:


Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document