Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

24/03/2020

Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019

MEPRO 611/2020 (644/2018)

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 644/2018

Objecte: treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa  a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019

Pressupost: 1.671.170,41€

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017), de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 2/3/18-31/12/19

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 26/2/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions:  Del MEPRO 644/2018, publicat en el portal de transparència i finalitzat el 31 de desembre de 2019, es crea virtualment i s’ aprova el MEPRO 611/2020 per a poder dur a terme el pagament de l'última factura corresponent a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb càrrec a la partida pressupostària del centre gestor corresponent, donada la nova estructura bàsica de l'Administració de la CAIB i la divisió de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en Conselleria de Medi Ambient i Territori i Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, passant a tenir cadascuna d'elles partides pressupostàries diferents.